Liên hệ với admin như thế nào

Bạn có thể liên hệ với admin theo nhiều cách sau đây:
  1. Gửi yêu cầu trợ giúp qua trang web
  2. Gửi email trực tiếp đến admin thông qua địa chỉ admin@truyentranhgay.com hoặc support@truyentranhgay.com
  3. Chat với admin qua Facebook Messenger (hiện tại fanpage chưa có thông tin active nhưng admin vẫn chat với các bạn hằng ngày): http://m.me/1124439807615387

Phản hồi và tài liệu giải đáp