Tôi bị mất mật khẩu. Làm thế nào để đăng nhập?

Để đổi mật khẩu, các bạn hãy làm theo hướng dẫn ở dưới:


Bước 1:  Các bạn vào phần đổi mật khẩu (vào phần Đăng nhập > Quên mật khẩu) hoặc click vào địa chỉ dưới đây:

và nhập vào địa chỉ email của các mình (địa chỉ bạn dùng khi đăng ký tài khoản) và ấn nút lấy lại mật khẩu

Bước 2: Sau khi nhập xong địa chỉ email, sẽ có thư hướng dẫn gửi về địa chỉ email của bạn. Bước tiếp theo bạn hãy ấn vào đường dẫn trong email và nhập vào mật khẩu mới (2 lần). Mật khẩu của bạn đã được đổi thành công.

Bước 3: Sau khi đổi mật khẩu xong các bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email + mật khẩu vừa tạo hoặc tên đăng nhập + mật khẩu vừa tạo

Phản hồi và tài liệu giải đáp