Tôi nhận được email mỗi khi có truyện mới. Làm thế nào để hủy nhận tin?

Phía dưới đuôi mỗi bản tin đều có mục để hủy bản tin (unsubscribe). Bạn cuộn xuống dưới và chọn unsubscribe nhé.
Trong trường hợp không làm được, bạn có thể liên hệ admin để được trợ giúp


Phản hồi và tài liệu giải đáp